Video op DVD

De meeste huidige en oudere videoformaten kunnen gedigitaliseerd worden en op DVD of externe harddisk opgeslagen.

Eemaal geigitaliseerd kan de data verliesvrij gekopieerd worden zodat een lange bewaartijd gegarandeerd is.

mogelijkheden:

  • Video 2000,
  • VHS,
  • VHS-C,
  • Video8,
  • Hi8,
  • Digital8,
  • mini-DV,
  • HDV
  • Camera-DVD

Na het digitaliseren kunnen er meteen meerdere kopieeen geleverd worden.
De kosten van het digitaliseren bedragen 10 euro per band/medium met een maximum van 2 uur per DVD

Bij het digitaliseren naar externe disk dient deze met het origineel aangeleverd te worden.

Eventueel nabewerken van de video kan in overleg.

Voor meer info neem contact op via het contactformulier